หัวตัดแก๊สตรง HARRIS 62-5BF

หัวตัดแก๊สตรง HARRIS 62-5BF

หัวตัดแก๊สตรง HARRIS 62-5BF