ลวดเชื่อมสแตนเลส (Stainless steel)

ลวดเชื่อมสแตนเลส (Stainless steel) เป็นลวดเชื่อมที่เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็กกล้าสแตนเลส โดยจะแบ่งเกรดการใช้งานคร่าวๆ ดังต่อไปนี้ 

ลวดเชื่อมสแตนเลส 308L = เหมาะสำหรับเชื่อมสแตนเลส เกรด 304L และ 308L เหมาะสำหรับใช้งานทั่วๆไป เช่น เชื่อมประตู เชื่อมรั้ว ใช้ในงานทำเฟอร์นิเจอร์

ลวดเชื่อม สแตนเลส 309L = เหมาะสำหรับเชื่อมโลหะต่างชนิดกัน สามารถใช้เชื่องรองพื้นก่อนที่ใช้ลวดเชื่อมสแตนเลส 308Lเชื่อมทับ

ลวดเชื่อม สแตนเลส 310L = เหมาะสำหรับ เชื่อมงานเชื่อมที่ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและอุณหภูมิ นิยมใช้ในงานซ่อม

ลวดเชื่อม สแตนเลส 316L = เหมาะสำหรับ เชื่อมงานที่ต้อนทนต่อการแตกร้าว นิยมใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน และ อุตสาหกรรมอาหาร