ลวดเชื่อมอาร์กอน (TIG)

ลวดเชื่อมอาร์กอน (Argon welding electrode) หรือลวดเชื่อมทิก เป็นลวดเชื่อมที่ใช้ในระบบอาร์กอน(Argon) วัสุดประกอบมีหลายประเภท เช่น ลวดสแตนเลส (308L, 309L, 310L, 316L), ลวดเหล็ก และ ลวดอลูมิเนียม โดยแต่ละเส้นจะมีความยาว 1 เมตร มีขนาดตั้งแต่ 1.6, 2.0, 2.4 และ 3.2 มม.

ลวดเชื่อมอาร์กอน (Argon welding electrode) หรือลวดเชื่อมทิก เป็นลวดเชื่อมที่ใช้ในระบบอาร์กอน(Argon) วัสุดประกอบมีหลายประเภท เช่น ลวดสแตนเลส (308L, 309L, 310L, 316L), ลวดเหล็ก และ ลวดอลูมิเนียม โดยแต่ละเส้นจะมีความยาว 1 เมตร มีขนาดตั้งแต่ 1.6, 2.0, 2.4 และ 3.2 มม.