ตัวกันไฟย้อนกลับ ( Flashback arrestor)

ตัวกันไฟย้อนกลับ ( Flashback arrestor)

ตัวกันไฟย้อนกลับ หรือ “กันย้อนแก๊ส” จัดว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่สำคัญ สำหรับผู้ใช้งานตัด/เชื่อม ด้วยแก๊ส LPG หรือ AC

การทำงาน ตัวกันไฟย้อนกลับ จะป้องกันไม่ให้ไฟย้อนกลับจากด้ามตัด/เชื่อม ย้อนกลับไปเข้าตัวถังแก๊ส ซึงอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้

ดาว์นโหลด มาตรฐานความปลอดภัยในงานเชื่อม >> กดที่นี่

ตัวกันไฟย้อนกลับ หรือ “กันย้อนแก๊ส” จัดว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่สำคัญ สำหรับผู้ใช้งานตัด/เชื่อม ด้วยแก๊ส LPG หรือ AC

การทำงาน ตัวกันไฟย้อนกลับ จะป้องกันไม่ให้ไฟย้อนกลับจากด้ามตัด/เชื่อม ย้อนกลับไปเข้าตัวถังแก๊ส ซึงอาจจะทำให้เกิดการระเบิดได้

ดาว์นโหลด มาตรฐานความปลอดภัยในงานเชื่อม >> กดที่นี่