ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ (Cast-iron)

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ ใช้สำหรับการเชื่อมเหล็กหล่อ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้ดังนี้

เหล็กหล่อ NiCast 55 (AWS A 5.15 )สำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อทั่วๆไป

เหล็กหล่อ NiCast 98 (AWS A 5.15) สำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อ และสามารถกลึงได้หลังจากการเชื่อม

ข้อมูลอ้างอิง : Yawata, Gemini

ลวดเชื่อมเหล็กหล่อ ใช้สำหรับการเชื่อมเหล็กหล่อ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้ดังนี้

เหล็กหล่อ NiCast 55 (AWS A 5.15 )สำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อทั่วๆไป

เหล็กหล่อ NiCast 98 (AWS A 5.15) สำหรับงานเชื่อมเหล็กหล่อ และสามารถกลึงได้หลังจากการเชื่อม