หัวตัดแก๊สตรง-HARRIS-62-5BFL

หัวตัดแก๊สตรง HARRIS 62-5BFL

หัวตัดแก๊สตรง HARRIS 62-5BFL