ลวดเชื่อมทองแดง 35%

ลวดเชื่อมทองแดง 35%

ลวดเชื่อมทองแดง 35%