ลวดเชื่อมทองแดง 15%

ลวดเชื่อมทองแดง 15%

ลวดเชื่อมทองแดง 15%