ลวดเชื่อมทองแดง 5%

ลวดเชื่อมทองแดง 5%

ลวดเชื่อมทองแดง 5%